De tuin van Floris

Wat is het idee?
In de Algemene Leden Vergadering op 22 mei 2013 hebben we het idee besproken om gezamenlijk voortuinen aan te leggen. Dit voorstel viel in vruchtbare aarde;
er blijken meer bewoners te zijn die groen willen aanleggen, maar een geveltuin te klein vinden. Het gerucht gaat zelfs dat onze straat in het verleden al door voortuinen werd opgesierd. Daarom stellen we voor om weer voortuinen in de straat terug te brengen.
Waarom?
De Graaf Florisstraat staat bekend als een statige laan met mooie panden en monumentale platanen in brede stoepen. Echter, op een paar geveltuinen en plantenbakken na zijn deze stoepen wel erg leeg en kaal en kunnen ze wel wat groen gebruiken. Mooi, maar ook nuttig. Het draagt het bij aan de privacy (geen directe loop langs je raam) en zal het ook straatgeluid enigszins dempen. Meer groen in plaats van stoep betekent ook een verlaging van de piekbelasting op het riool tijdens hevige regenperioden, waardoor de noodzaak om op de Heemraadsingel te lozen kleiner wordt (zie de herfsteditie van vorig jaar van de Tele Graaf Floris).
Hoe pakken we dit aan?
Tijdens de ALV hebben we een werkgroepje gevormd dat zich bezig houdt met het uitzoeken van de mogelijkheden.
De eerste actie die we hebben ondernomen is een oriënterend gesprek met de deelgemeente.
De deelgemeente juicht groene initiatieven toe en ze heeft vanuit ruimtelijk en beheertechnisch oogpunt geen bezwaren om een deel van de stoep om te vormen naar plantvakken (groter dan de
reguliere geveltuinen van 0,60 meter). En dat goede nieuws is voor nu even voldoende om jullie de vraag voor te leggen of je ook een voortuin wilt aanleggen. We willen graag snel een beeld hebben van het aantal geïnteresseerden, zodat we een paar belangrijke zaken verder uit kunnen zoeken zoals de grootte van de tuinen, procedures en globale kosten. Het liefst zouden we dit najaar al een gezamenlijke tuinplantdag plannen. Zodra we meer duidelijkheid hebben over het vervolg geven we jullie graag een toelichting in 88A.

Voor meer info kun je ons MAILEN.

Audrey Coert (28b) en Nienke Bouwhuis (74a)


flyer tuin van FlorisKlik op de flyer om hem groter te zien.Grotere kaart weergeven